RYGERLUNGER - KOL

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 

KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for »rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret medicin kan lette symptomerne.
For at stille diagnosen KOL er det nødvendigt med en lungefunktionsundersøgelse, hvor man skal puste i et rør. Apparatet måler, hvor meget luft man kan puste ud (volumen) - og med hvilken hastighed.
Hvis man er ryger og er over 35 år og/eller gennem længere tid har haft hoste, opspyt eller kortåndethed, er det en god idé at kontakte os for at få lavet en lungefunktionsundersøgelse.

 

 

Lungefunktionsundersøgelsen

 

Kontrol af KOL
Har man fået diagnostiseret sygdommen KOL er det vigtigt at gå til regelmæssig kontrol for på sigt at opretholde så god lungefunktion som muligt. I vores praksis foregår kontrollen af patienter med KOL i et samarbejde mellem læge og praksispersonale.
 
Årskontrollen foregår hos lægen, mens forundersøgelsen og evt. yderligere kontroller foregår ved praksispersonalet.