VELKOMMEN TIL KLINIKKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne Praksis drives som kompagniskab af lægerne Marie Wien og Christian Rosendal.
Som patient er du dermed tilmeldt begge læger, og undtaget i de akutte tilfælde
vælger du selv hvem du vil ind til.
"Vælger du lægen, vælger vi tiden.
Vælger du tiden, vælger vi lægen."

 

Praksis varetager uddannelse af yngre læger.
Det betyder at du møder færdige læger, der er igang med deres videruddannelse
til enten sygehus- eller praktiserende læger.
Uddannelseslægerne superviseres dagligt af de faste læger,
og her gennemgår vi i fællesskab dagens patienter og problemstillinger.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber I vil tage godt imod dem.

 

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 08.00 - 14.00 (fredage dog indtil kl 13.00) modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.
Du kan med fordel også anvende E-kommunikation. Vi foretrækker at sende blodprøvesvar per email, hvis vi har registreret din emailadresse.
 
Ved valg af apotek kan vi anbefale at du vælger "recepthotellet".
Det betyder, at du kan henvende dig på ethvert apotek og få det udleveret.
 
Giv os venligst besked hvis email, eller telefonnummer er ændret.
 
E - kommunikation
 
Anvend med fordel appen "Min læge" hvor e-kons, booking af tider, og medicin samt laboratoriesvar fremkommer nemt.

 

Information om Apoteker og Recepter
Hvis du ved, at du ALTID ønsker medicinen sendt det samme sted hen, kan vi også specifikt notere dette på din patientforside, således at medicinen hver gang sendes til det ønskede apotek (og altså IKKE til receptserveren). Giv os besked, hvis du ønsker dette påført din journalforside. 


Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage
kan lægevagten kontaktes på tlf. 7011 0707.
 
Hav altid sygesikringskort og oplysninger
om evt. feber og fast medicin parat.
 
Du kan læse videre om fornuftig brug af lægevagten på