KONSULTATION

 

 

 

 

 

 

 

Konsultation 
Konsultation foregår kun efter aftale og husk venligst dit sygesikringskort.
 
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.15 - 15.00. Onsdage er der tillige aftenkonsultation i tidsrummet 15.00 - 17.00.
 
Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt de første timer efter kl 08.00.


 
Telefonkonsultation

Telefonkonsultation ved læge er ændret fra 1. april 2012.
Vi ringer istedet tilbage hvis vores sygeplejerske skønner behov herfor.
Denne strukturændring øger antallet af konsultationer ved lægen.
 
Telefonpasning varetages af vore sygeplejersker, og bedes anvendt ved akut sygdom, samt ved anmodning om hjemmebesøg.
Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser, hvis vi ikke har svaret jer på email forinden (Kræver dog at jeres email er registreret hos os).
 
Receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår også via sekretariatet eller via hjemmesiden.
 
Vi tillader os at sætte telefonsvarer på mhp konference/frokostpause kl 10.00-11.00 og 12.15-13.00.